MOTIP DUPLI w Polsce

Firma z tradycjami

Początki istnienia firmy przypadają jednak na koniec lat 80-tych, kiedy to swoją działalność rozpoczęły dwie firmy:

"PIK" z siedzibą we Wrocławiu i "Sirkon"  z siedzibą w Sieradzu.

Działalność prowadzona równolegle przez firmy „PIK” i „Sirkon” polegała na dystrybucji wyrobów marki MoTip na rynek Polski, z jednocześnie posiadanym statutem oficjalnego Regionalnego Dystrybutora na Rynek Polski z ramienia Holenderskiej firmy MoTip B.V.

Przyjaciele, a zarazem wspólnicy obu firm, na przełomie 10-ciu lat stworzyli prężnie działającą sieć ośrodków dystrybucyjnych w całej Polsce. Zaopatrywano nie tylko kontrahentów w kraju, ale również zajęto się dystrybucją wyrobów MoTip na wschód (Rosja, Białoruś, Ukraina, kraje Bałtyckie).

Przełom w historii obu firm nastąpił w 1998 roku, kiedy to Polacy podpisali z holenderską firmą MoTip B.V. porozumienie o przekształceniu istniejących firm w spółkę i dalszej działalności jako dwu Filii firmy MoTip B.V. w Polsce. Tym samym  zawiązana przez właściciela firmy „PIK” odrębna spółka KOPI-KOLOR Sp. z o.o. przeobraziła się w firmę MOTIP POLAND Sp. z o.o. kontynuując swoją działalność w Psarach koło Wrocławia. Natomiast firma „Sirkon” przeobraziła się w firmę MOTIP POLSKA Sp. z o.o. i podobnie jak spółka-siostra prowadziła swoją działalność z Sieradza. W tym czasie w obu firmach nastąpiła zdecydowana reorganizacja działań administracyjnych, handlowych oraz produkcyjnych. Stanowiąc stosunkowo tanią bazę siły roboczej firma w Sieradzu przystosowana została do działań produkcyjnych, gdzie została częściowo przeniesiona produkcja wyrobów tzw. mniejszych partii produkcyjnych oraz produktów szczególnie zbywalnych na rynku polskim i wschodnioeuropejskim. Natomiast firma w Psarach przejęła wszelkiedziałania administracyjne (księgowość, kadry, płace),handlowe (dotyczące bezpośredniej obsługi kontrahentów)oraz logistyczno–transportowe (dotyczące obsługi towaru od import, poprzez magazynowanie aż po transport do odbiorców na terenie kraju i za granicą).

Tak zorganizowana struktura siedzib funkcjonowała jednak niedługo. Decyzją zwierzchników z Holandii (wynikającą z analizy ekonomicznej działalności obu firm) zlikwidowano oddział produkcyjny w Sieradzu. Sytuacja ta miała ścisły związek z fuzją jaka miała miejsce pomiędzy dwoma firmami: MoTip B.V. z siedzibą w Wolvedze w Holandii (promującą markę MoTip) i Vogelsang Holding z siedzibą w Hassmerscheim w Niemczech (promującą markę Dupli-Color), dotychczas stanowiąca czołową konkurencję w świecie aerozoli dla produktu MoTip. Doskonale przystosowany park maszynowy i wysoce wykwalifikowany i doświadczony personel produkcyjny znajdujący się w Hassmersheim stanowiły zdecydowanie większą przewagę nad oddziałem w Sieradzu, co spowodowało przeniesienie wszelkich działań produkcyjnych do fabryki w Niemczech.

Kolejną, istotną zatem zmianą w statusie spółki była likwidacja oddziału w Sieradzu i tym samym połączenie spółek MOTIP POLAND Sp. z o.o. i MOTIP POLSKA Sp. z o.o. w jedną spółkę  - MOTIP DUPLI POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Psarach koło Wrocławia. Powołany został nowy Zarząd Spółki, a jego Prezesem wybrany został dotychczasowy Dyrektor Generalny firmy MOTIP POLAND Sp. z o.o.

W 2011 firma MOTIP DUPLI Polska Sp z o.o. zmieniła swoją dotychczasowa siedzibę i przeniosła się do nowoczesnego budynku w Pietrzykowicach (przy A4 węzeł Pietrzykowice).

Wynikiem wyżej wspomnianej, pomyślnie przeprowadzonej fuzji pomiędzy MoTip B.V. i Vogelsang  Holding oraz pozyskiwania nowych spółek-córek było dalsze wzmacnianie pozycji rynkowej. Optymalne połączenie, zarówno w aspekcie produktu, jak również w wiodącej pozycji na rynku międzynarodowym, stworzyło nowe możliwości dla MOTIP DUPLI GROUP. Pozycja lidera rynkowego marki Dupli Color w Środkowej, Zachodniej i Południowej Europie uzupełniła wiodącą rolę marki MoTip w Krajach Beneluxu, Skandynawii oraz Europie Wschodniej.