Filozofia

MOTIP DUPLI GROUP dąży by być modelową firmą w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony środowiska, środowiska pracy, efektywności i satysfakcji klienta. Wyznaczamy również trendy w sektorze produkcji aerozoli.

WIZJA

"Usłyszałem rozmowę pomiędzy różnymi ludźmi, każdy z nich był w inny sposób  aktywny i zaangażowany w przemyśle wytwórczym aerozoli. Pierwsza osoba była zaangażowana w kontroli, podczas gdy inna osoba była pracownikiem. Wiele różnych działów uczestniczyło w dyskusji. Ich temat? Rozmawiali o producencie aerozoli, u którego wszystko było idealne! Ta entuzjastyczna dyskusja trwała godzinami. Rozmowa zakończyła się nagle, gdy człowiek podsłuchujący dyskusję wmieszały się w nią i powiedział: znam producenta aerozoli, który jest nawet lepszy niż ten, o którym rozmawiacie!"